เปิดใจน้องเอิงนักบินฝนหลวงหญิงคนแรก

ติดตามการปฏิบัติภารกิจการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้ของน.ส.สร้อยสกุล คุณสุข หรือน้องเอิงอายุ 25 ปีซึ่งเป็นนักบินฝนหลวงหญิงคนแรกของไทยเป็นสาวสวยชาว จ.จันทบุรีประจำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สุรินทร์ หลังจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ชนิดคาราแวน จำนวน 3 ลำ พร้อมนักบินและเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการทำฝนหลวง มาประจำยังพื้นที่สนามบินสุรินทร์ภักดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทำการบินทำฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่หลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง จากฝนทิ้งช่วงมายาวนานหลายเดือน จนต้นกล้าข้าวกำลังเหี่ยวแห้งตายในหลายพื้นที่ รวมทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ.เมือง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาเลี้ยงคนเมืองและตำบลรอบนอก แห้งขอดวิกฤติหนัก น้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาอยู่ในขณะนี้