หิมะเปลี่ยนกำแพงเมืองจีนกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์

หลายพื้นที่ของจีนแผ่นดินใหญ่ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับหิมะแรกของฤดูหนาวปีนี้ แปรเปลี่ยนทัศนียภาพอย่างสิ้นเชิง เหมือกับภาพความงดงามชวนหลงใหล ยามหิมะระลอกแรกโปรยปรายลงมาปกคลุมกำแพงเมืองจีน ด่านหวงฮวาเฉิง ซึ่งทอดตัวยาวตามสันเขา ใกล้กับทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำด่านหวงฮวาเฉิงเป็นกำแพงเมืองจีนที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเพียงแห่งเดียวของกรุงปักกิ่ง

ผู้มาเยือนสามารถเดินเท้าหรือล่องเรือ เพื่อสัมผัสความยิ่งใหญ่ของสิ่งปลูกสร้างระดับโลกนี้เช่นเดียวกับ ทัศนียภาพสุดตระการตาของแนวกำแพงเมืองจีน ด่านเจี้ยนโค่ว ซึ่งทอดตัวยาวอยู่ในเขตไหวโร่วของนครหลวงปักกิ่ง ยามหิมะระลอกแรกร่วงหล่นลงมาปกคลุมทั่วอาณาบริเวณ ก่อเกิดทิวทัศน์ฤดูหนาวที่สวยงามเกินจะบรรยาย